23 16_inst_rozb_pidp_diia


ISBN 978-966-669-571-3

Викладено результати наукових досліджень проблематики інституціональної розбудови підприємницької діяльності аграрного сектора економіки. Оцінено інституціоналізацію підприємницької діяльності в аграрному секторі. Охарактеризовано стан розвитку особистих селянських та сімейних фермерських господарств у механізмі підприємницької діяльності. Розглянуто досвід інститутів у розвитку аграрної сфери в країнах ЄС та в Україні. Проведено оцінювання інституційно-економічних контурів інституту аграрного ринку та потенціалу розвитку підприємництва. Здійснено рейтингове оцінювання рівня самозабезпечення господарських формувань в аграрному секторі та представлено інтегральну оцінку трансформації та розвитку господарств населення.

Розраховано на наукових працівників, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників органів державного управління, широкий загал читачів.