23 15_rozv_pidp_diia_v


ISBN 978-966-669-570-6

У монографії представлені результати наукових досліджень щодо розвитку підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України. Викладені теоретико-методичні основи інституціональних засад розвитку підприємницької діяльності. Сформовано методологічний базис функціонування підприємницьких структур у механізмі ринку, розкрито методологічні основи дослідження інституціонального середовища ефективності розвитку підприємницької діяльності та сформовано методичні положення індикативної оцінки розвитку аграрних підприємств. Сформовані та обґрунтовані пріоритетні напрями стимулювання та удосконалення моделі розвитку форм підприємницької діяльності. Проведено прогнозну оцінку цільових індикаторів розвитку підприємництва в аграрному секторі та запропоновані концептуальні положення стратегії розвитку сімейних фермерських господарств та особистих селянських господарств.

Розрахована на науковців, професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, керівників і фахівців виробничих структур, представників державних органів управління, широкий загал читачів.