23 08_zain_sils_nase_ukra_tyt


ISBN 978-966-669-591-14

В монографії удосконалено науково-методичні основи дослідження зайнятості сільського населення в Україні в частині визначення чинників, що впливають на рівень зайнятості. Отримали подальшого розвитку методичні підходи до кількісного аналізу впливу чинників, а саме з використанням економіко-математичної моделі здійснено оцінювання ступеня впливу соціально-демографічних та економічних чинників на кількість зайнятих в сільському господарстві України. Оцінено вплив обмежувальних карантинних заходів 2020–2021 рр., пов’язаних з поширенням пандемії COVID-19, на ринок праці сільської місцевості, рівень зайнятості та масштаби бідності сільського населення. Окреслено стратегічні напрями мінімізації ризиків сільського населення у сфері соціально-трудових відносин та розроблено організаційно-економічні засади забезпечення зайнятості сільського населення в Україні шляхом вжиття правових, інституційних, галузевих, економічних, інвестиційно-інноваційних, підприємницьких та інших заходів.

Монографія призначена для науковців, науково-педагогічних працівників, державних службовців, аспірантів, фахівців, які цікавляться чи досліджують проблеми зайнятості сільського населення.