23 27_kongres


Розвиток аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 28 вер. 2023 р. / Редкол.: Ю. О. Лупенко, М. І Пугачов, О. М. Нечипоренко та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2023. 220 с.

ISBN 978-966-669-574-4

Матеріали Вісімнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників та Міжнародної науково-практичної конференції присвячені розвитку аграрного сектору та сільських територій в умовах воєнного часу й повоєнного відновлення України. Запропоновано інноваційні напрями розвитку аграрного виробництва та продовольчого забезпечення в умовах правового режиму воєнного стану та після його скасування. Розкрито складники соціально-еколого-економічного механізму відновлення аграрного потенціалу на деокупованих територіях з дотриманням принципів сталого сільського розвитку. Визначено ринкові інструменти підвищення стресостійкості агропродовольчого сектору з урахуванням статусу України як кандидата в члени в Євросоюзу, глобалізації факторів виробництва та агропродовольчих ринків.

Видання розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників, керівників та фахівців виробничих компаній, службовців державних органів управління й органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти та широкий загал читачів.

Матеріали видано в авторській редакції. Відповідальність за зміст матеріалів несуть безпосередньо автори.