Висвітлено методологічні аспекти, зміст, смислове значення та роль категорії “трудовий потенціал” у соціально-економічних явищах і процесах. Розглянуто методологічні, галузеві, загальноекономічні особливості та принципові положення відтворення трудового потенціалу. Встановлено напрями формування, проаналізовано стан та ефективність його використання в аграрній сфері економіки за умов ринкових трансформацій. Обґрунтовано роль і значення соціальних технологій для підготовки кадрів відповідно до вимог і потреб ринку. Узагальнено основні завдання, визначено чинники та розроблено заходи мотивації праці у галузі, запропоновано шляхи підвищення рівня зайнятості сільського населення на засадах забезпечення продовольчої незалежності країни, розвитку підприємництва, підсобних промислів, зеленого туризму та обслуговуючої кооперації. Визначено перспективи формування та використання трудового потенціалу в сільськогосподарських підприємствах галузі.
Для науковців, державних службовців, викладачів, спеціалістів агропромислового виробництва, аспірантів, студентів.