Наведено оцінку ефективності сучасного механізму оподаткування суб’єктів агропромислового виробництва, окреслено стратегічні цілі та індикатори податково регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року, визначено основні стратегічні напрями розвитку податкової політики щодо сільськогосподарського виробництва за етапами та формами оподаткування.

Розрахована на представників державних органів влади, наукової спільноти, самоврядних організацій, керівного складу сільськогосподарських підприємств та всіх, хто переймається проблемами фінансового регулювання діяльності суб’ єктів агропромислового виробництва.