18 20_inn_inv_roz_mat


У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

Досліджено розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств на сучасному етапі з урахуванням особливостей ресурсного потенціалу, сучасного стану процесу відтворення основних засобів, ролі матеріально-технічної бази у забезпеченні фінансово-господарської діяльності аграрних формувань. Запропоновано основні напрямки інноваційно-інвестиційного розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств з елементами державної підтримки.

Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, керівників і спеціалістів сільськогосподарських підприємств й органів управління аграрним сектором економіки.