Contract mono

70 грн.

Досліджено наукові основи і узагальнено досвід виробничої контрактації в аграрному секторі економіки. Удосконалено нормативно-правове забезпечення розвитку виробничої контрактації в аграрному секторі економіки України. Розроблено моделі залучення усіх форм господарювання до квазіінтеграційних контрактних відносин в аграрному секторі економіки, оцінено ефективність виробничої контрактації.