17 69_evo_met_i_met

29 грн.

Узагальнено еволюційний розвиток методології і методичних підходів щодо оцінки сільськогосподарських земель, виділено основні етапи проведення земельнооціночних робіт в Україні. Обґрунтована необхідність удосконалення методики нормативної грошової оцінки земель. Опрацьовано новий методичний підхід та методику визначення показників нормативної грошової оцінки земель, що ґрунтується на нормативній (природній) урожайності зернових культур (без кукурудзи) та нормативних виробничих витратах на їх вирощування (за технологічними картами), який забезпечує здійснення грошової оцінки кожної аґровиробничої групи ґрунтів, а на їхній основі – оцінки окремої земельної ділянки або всього земельного масиву (виходячи зі структури ґрунтового покриву), господарюючого суб’єкта, адміністративного району, області, України.

Такий підхід дасть можливість об’єктивно оцінити земельні ділянки за їх природною родючістю різних суб’єктів господарювання в аграрній сфері, забезпечить справедливий перерозподіл земельної ренти на користь сільського господарства через запровадження земельного податку і орендної плати за землю, стабільне надходження коштів від плати за землю до місцевих бюджетів.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів аграрної освіти, спеціалістів з оцінки земель.