17 29_Riabokon_Rarok

110 грн.

У монографії розглянуто теоретичні аспекти розвитку соціаль-ної інфраструктури сільських територій та визначено її економіч-ну сутність; розроблено методичні підходи до дослідження фор-мування та розвитку соціальної інфраструктури, запропоновано тлумачення поняття рівня життя на сільських територіях; проана-лізовано стан розвитку соціально-культурного та соціально-побутового обслуговування в сільській місцевості. На основі про-веденого аналізу виконано прогнозування щодо найближчих перспектив розвитку соціальної інфраструктури сільських територій.

Розрахована на широке коло читачів, діяльність яких пов’язана з проблемами соціального розвитку сільських територій.