market management cover Із позицій системного підходу розглянуто сутність, завдання і місце маркетингового менеджменту в системі управління підприємством. Висвітлено особливості маркетингового управління на ринку промислових і споживчих товарів. Значна увага приділена забезпеченню управління ринковою інформацією для проведення маркетингових досліджень і прийняття раціональних управлінських рішень, визначенню ефективності маркетингової діяльності. Програмні питання управління маркетингом включають керівництво процесом розроблення стратегії, організацію маркетингового стратегічного, тактичного, оперативного і диспозитивного планування, контроль і аналіз маркетингової діяльності, основні положення та особливості побудови маркетингового менеджменту на міжнародному ринку.

Для студентів, викладачів, науковців, фахівців у сфері маркетингової діяльності.