Провідні вчені Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки”, академіки НААН П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк та доктор економічних наук, професор М.М. Федоров, взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції „Концептуальні основи трансформації земельних відносин на Україні”, присвяченій памяті Колесова М.Д. – видатного вченого, теоретика і практика, та виступили з доповідями.

Конференція проходила 17-18 травня 2012 року на базі Луганського Національного аграрного університету.

Тематичне спрямованість роботи конференції:

  1. Концептуальні направлення земельної політики держави.
  2. Вдосконалення системи управління землекористуванням.
  3. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських територій в контексті земельної реформи.
  4. Розвиток маркетингової діяльності в АПК при формуванні ринку землі.
  5. Інформаційно-консультативне забезпечення земельної реформи.
  6. Адаптація обліку, аудита і аналізу до стандартів країн з розвинутим ринком землі.
  7. Фінансово-кредитне забезпечення ефективності використання земельних угідь.