24 квітня 2012 року в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” відбулася засідання спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д.26.350.01 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.

Тема докторської дисертації:
„Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: теорія і практика”;

Тема кандидатської дисертації:
„Державна підтримка та регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва”.

25 квітня 2012 року в Національному науковому центрі „Інститут аграрної економіки” відбулося засідання спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій Д.26.350.02 на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

Теми дисертацій:
„Обліково-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва”
„Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива”