MG 7023Діяльність агрохолдингів потребує врегулювання з боку держави, зазначив завідувач відділу проблем галузевого і територіального управління Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н., проф., академік НААН Михайло Кропивко, виступаючи на загальних зборах Відділення аграрної економіки та продовольства НААН, що відбулися 27 лютого 2014 року.

За його словами, агрохолдинги є нині невід’ємною складовою багатоукладного сільського господарства країни. Ці високо конкурентні інвестиційно привабливі  інтегровані господарські структури нового типу роблять значний внесок у забезпечення продовольчої незалежності держави, збільшення її експортного потенціалу, технічне й технологічне переоснащення галузей сільського господарства та перетворення аграрного сектору на конкурентоспроможний на внутрішньому і зовнішньому ринках сектор економіки України.

Разом із тим, на думку доповідача, діяльність аграрних холдингових формувань призводить до розвитку монополізації, перерозподілу власності, зниження життєвого простору для діяльності інших організаційно-правових форм господарювання тощо.

Для зниження соціальної напруги на селі, яка виникає внаслідок діяльності агрохолдингів, необхідно забезпечити належний суспільний контроль за їх діяльністю, а також посилити їх соціальну спрямованість, підсумував Михайло Кропивко