zubec cr7 січня 2014 року пішов із життя державний діяч, Герой України, академік НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, почесний президент Національної академії аграрних наук, народний депутат України IV–VI скликань – Зубець Михайло Васильович.

Народився Михайло Васильович 7 квітня 1938 року на Чернігівщині в с. Нова Басань Бобровицького району. Після закінчення середньої школи продовжив навчання в Українській сільськогосподарській академії, яку закінчив у 1962 році.  Трудову діяльність розпочав старшим зоотехніком Прилуцької державної племстанції, працював головним зоотехніком-селекціонером держплемзаводу «Тростянець», що на Чернігівщині. Подальша його діяльність пов’язана з роботою на керівних посадах управлінських структур агропромислового комплексу країни.

У 1972–1978 роках – головний зоотехнік, заступник і начальник відділу з племінної справи, а потім – заступник начальника Головного управління тваринництва Міністерства сільського господарства України. З 1983 по 1987 рік обіймав посади заступника міністра сільського господарства, начальника Головного управління сільськогосподарської науки, пропаганди та впровадження науково-технічних розробок і передового досвіду, начальника Головного управління виробничої перевірки, пропаганди і впровадження науково-технічних досягнень та передового досвіду, начальника Головного управління науково-технічного прогресу в галузях АПК Держагропрому України.

Із 1990 року Михайло Васильович переходить на роботу у сферу аграрної науки та державних органів управління: заступник голови Президії Південного відділення ВАСГНІЛ (1990), протягом 1991–1996 рр. – віце-президент УААН, водночас працює директором Інституту розведення і генетики тварин УААН, у березні 1996 року його обирають президентом Української академії аграрних наук. На цій відповідальній посаді він працював понад 14 років. Великий виробничий досвід, глибокі наукові знання, володіння високими організаторськими здібностями слугували підставою для призначення М.В. Зубця Віце-прем’єр-міністром – міністром сільського господарства і продовольства України.

Водночас Михайло Васильович бере активну участь у громадсько-політичній діяльності країни. Протягом IV-VI скликань Верховної Ради України – народний депутат України, активний учасник формування законодавчого поля у становленні й розвитку демократичної суверенної незалежної держави, освоєнні ринкових відносин.

Вагомим є внесок М.В. Зубця в розбудову агропромислового комплексу країни і формування системи наукового забезпечення галузі. Коло його наукових інтересів було досить широким. Він належав до фундаторів новітньої теорії селекції у тваринництві. Учений розвинув теоретичні й практичні проблеми породоутворювального процесу в молочному і м’ясному скотарстві, висунув принципово нову гіпотезу генезису порід, є визнаним лідером комплексу наукових досліджень із проблем генетики, селекції та біотехнології у тваринництві, вивів українську червону і чорно-рябу молочні, українську та волинську м’ясну породи худоби та худоби поліського м’ясного типу.

Розробив оригінальну методику створення жирномолочного стада й ряд нових високопродуктивних заводських ліній великої рогатої худоби.

Науковий доробок М.В. Зубця налічує понад 500 наукових праць, близько 26 авторських свідоцтв, які стали теоретичною і методичною базою для подальших наукових пошуків у розвитку тваринництва. Результати його наукових досліджень відомі не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами, використовувалися при розробці законодавчих і нормативних актів, у накресленні перспектив подальшого розвитку аграрного сектору економіки.

Плідна широкомасштабна наукова й організаторська робота Михайла Васильовича відзначена низкою державних премій України в галузі науки і техніки, орденами і медалями Батьківщини.

У науковому світі та у сфері аграрного виробництва Михайла Васильовича цінували й поважали за високі організаторські здібності, професіоналізм, цілеспрямованість, вимогливість і високу самовіддачу, доброзичливість і порядність.

Передчасна смерть вирвала Михайла Васильовича з когорти вчених аграрників, які стояли у витоках формування сучасної національної аграрної науки і яким належить вагомий внесок в її розвиток.

Схиляємо голову перед пам’яттю Михайла Васильовича Зубця.

 

Колектив Національного наукового центру

„Інститут аграрної економіки”

Редакція міжнародного науково-виробничого

 журналу „Економіка АПК”