6 березня 2012 року в Державній установі “Інститут економіки та прогнозування НАН України” (м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26), відбулося спільне засідання науковців цього інституту та Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” з порядком денним: Український аграрний сектор: тенденції і альтернативи розвитку.

Мета – з’ясувати методологічні підходи до оцінювання ситуації, тенденцій і перспектив розвитку, застосовувані теоретичні конструкції, методи кількісних оцінок, баз даних тощо. Узгодження поглядів щодо ключових тенденцій і перспектив відпрацювання напрямів співробітництва.

Від ДУ “ІЕП НАНУ” в обговоренні взяли участь: Геєць В.М., Молдаван Л.В., Юрчишин В.В., Бородіна О.М., Шубравська О.В., Прокопа І.В., Пасхавер Б.Й. Попова О.Л.; від ННЦ „ІАЕ”: Лупенко Ю.О., Шпикуляк О.Г., Пугачов М.І., Стецюк П.А., Кропивко М.Ф., Шпичак О.М., Малік М.Й.

Учасники висловили свої бачення і пропозиції щодо методологічних підходів до оцінки тенденцій, перспектив розвитку українського аграрного сектора та відпрацювання напрямів співробітництва у сфері аграрних економічних досліджень.

Директор ННЦ „ІАЕ” Лупенко Ю.О. і директор ДУ “ІЕП НАНУ” Геєць В.М. підписали угоду про співробітництво між установами на найближчі 3 роки.