24 січня 2012 року в Національному Науковому центрі “Інститут аграрної економіки” під головуванням директора ННЦ “Інститут аграрної економіки”, академіка НААН Ю.О. Лупенка було проведено круглий стіл на тему: “Оцінка впливу законопроекту “Про ринок земель” на розвиток сільського господарства”.

У його роботі взяли участь науковці та фахівці з аграрної економіки, всього 40 осіб.

На засіданні круглого столу обговорювались питання щодо обмеження розмірів землевласності, перерозподілу власності на землі сільськогосподарського призначення, зміни розмірів землекористування, перспектив розвитку орендних відносин, динаміки нормативної грошової оцінки 1 га ріллі в Україні, розвитку іпотечного кредитування під заставу земель, ризиків запровадження купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.

Учасники круглого столу заслухали доповіді:

завідувача відділу земельних відносин М.М. Федорова – “Проблемні питання запровадження ринку земель в Україні”;

завідувача відділення організації виробництва та земельних відносин В.Я. Месель-Веселяка – “Земельна реформа і формування раціональних господарських структур при запровадженні ринку земель”;

провідного наукового співробітника В.М. Заяця – “Аналіз деяких положень проекту закону “Про ринок земель”.

В обговорені виступили академіки НААН Ю.О. Лупенко, П.Т. Саблук, М.В. Кропивко, О.М. Шпичак, М.Я. Дем’яненко, доктори економічних наук К.І. Якуба, В.С. Дієсперов, М.І. Пугачов, кандидати економічних наук О.Г. Булавка, М.С. Александров та інші.

Учасники круглого столу висловили свої думки щодо змісту законопроекту “Про ринок земель” та конкретні пропозиції його удосконалення. За результатами обговорення прийнято рішення підготувати аналітичну записку щодо оцінки впливу положень законопроекту на розвиток сільського господарства й села для направлення державним органам.