16-17 січня в залі засідань ННЦ “Інститут аграрної економіки” пройшло розширене Бюро Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, на якому були заслухані звіти “Про основні результати виконання науково-дослідних робіт за 2012 рік із програм наукових досліджень НААН”. Вів засідання академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства НААН, член-кореспондент НААН Жук В.М. В перший день роботи Бюро взяв участь в.о. віце-президента Національної академії аграрних наук України, член-кореспондент НААН Кваша С.М.

Переглянути фото

По Програмі 39 “Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможного аграрного виробництва і розвитку сільських територій” доповів директор ННЦ “Інститут аграрної економіки”, керівник Програми, академік НААН Лупенко Ю.О.

Рецензентами виступили: академік НААН, головний науковий співробітник Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Панасюк Б.Я. та кандидат економічних наук, директор Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагрополітики України Саблук В.П.

Експертом виступив академік НААН, головний науковий співробітник ДУ “Інститут економіки та  прогнозування НАН України, які позитивно оцінили роботу ННЦ “Інститут аграрної економіки” у 2012 році Пасхавер Б.Й.

Також в перший день засідання Бюро були заслухані звіти: по Програмі 40 “Еколого-економічні основи механізмів реалізації сталого розвитку агропромислового виробництва, землекористування і сільських територій” директора Інституту агроекології і природокористування, керівника Програми, академіка НААН Фурдичка О.М.; по Програмі 42 “Методологічне та організаційне забезпечення інтеграції аграрної науки в інноваційно-інвестиційне середовище наукоємного ринку АПК” Генерального директора ЗАТ “Інститут інноваційного провайдингу”, члена-кореспондента НААН Володіна С.А.

17 січня (другий день засідання розширеного Бюро Відділення аграрної економіки і продовольства НААН) були заслухані звіти:

По Програмі 36 “Ефективні системи комплексної переробки тваринницької сировини і виробництва м’ясних та молочних продуктів гарантованої якості” доповіла виконавчий директор Інституту продовольчих ресурсів, к.т.н. Романчук І.О.

По Програмі 37 “Новітні технології та обладнання комплексної переробки сировини і виробництва конкурентоспроможної продукції виноробства” були доповідачами директор Національного інституту винограду і вина «Магарач», керівник Програми, к.т.н., Зотов А.М. та заступник директора інституту, член-кореспондент НААН Загруйко В.О.

По Програмі 43 “Ресурсоощадні технології виробництва харчової продукції з насіння олійних культур, олій та жирів” доповідав директор Українського науково-дослідного інституту олії та жирів НААН, керівник Програми, к.т.н. Петік П.Ф.

По Програмі 44 “Наукові засади розвитку харчової промисловості” доповів директор Інституту продовольчих ресурсів, керівник Програми, член-кореспондент НААН Сичевський М.П.

Також на Бюро було прийнято рішення про організацію проведення конференції, присвяченої 150-річчя від дня народження видатного вченого і мислителя, першого Президента Української академії наук В.І. Вернадського