nnc iae smoll

Протягом тижня Ви мали можливість ознайомитися з результатами наукових досліджень, які проводить Інститут агарної економіки. Сподіваюся, що отримані знання та інформацію ви зможете використати у своїй роботі, зазначив заступник директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», член-кореспондент НААН Микола Пугачов, підбиваючи підсумки курсів підвищення кваліфікації з питань аграрної економіки, які відбулися 24–27 травня 2017 року.

У рамках курсів перед слухачами виступили провідні вчені Інституту аграрної економіки. У своїх лекціях вони презентували результати наукових досліджень з актуальних питань аграрної економіки.

Про теоретичні засади підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки розповів академік НААН Микола Малік.

Удосконалення організації та управління комплексним розвитком сільського господарства і сільських територій в умовах децентралізації влади, євроінтеграції та розвитку самоврядування та аграрний устрій стали темою презентації академіка НААН МихайлаКропивка.

Моніторинг еволюції національної правової системи: кластерні аспекти аналізу і синтезу став темою виступу д.е.н. Сергія Юшина.

Виступ члена-кореспондента НААН Миколи Пугачова був присвячений зовнішньоекономічним відносинам в АПК.

Відтворення основних засобів сільського господарства в умовах макроекономічних та інституційних змін стало темою виступу д.е.н. Марини Могилової.

З методикою оцінки і постановки на баланс об’єктів інтелектуальної власності, створених за державні кошти, слухачів курсів ознайомила к.е.н. Надія Столярчук.

Про розвиток земельних відносин в сільському господарстві розповіла д.е.н. Ольга Ходаківська.

Своїм баченням проблем ціноутворення на агропродовольчу продукцію з врахуванням купівельної спроможності населення ті інфляції поділився академік НААН Олександр Шпичак.

Державна фінансова підтримка аграрного сектору України стала темою виступу к.е.н. Оксани Радченко.

Про фінансово-кредитне забезпечення розвитку аграрного виробництва розповів д.е.н. Петро Стецюк.

Виступ д.е.н. Степана Навроцького був присвячений страховому захисту сільського господарства.

Про застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні розповіла к.е.н. Юлія Бездушна.

Слухачі курсів відзначили актуальність питань, включених до програми, інформативність лекцій, стиль подачі матеріалу, а також рівень організації.

Цього року заявку на участь у навчанні подали близько 110 наукових працівників науково-дослідних установ НААН, науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів тощо.

Свідоцтва про підвищення кваліфікації отримали 54 слухачі курсів.

Організатор – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки».