24 травня 2012 року відбулося Бюро Президії Національної академії аграрних наук України з питання «Економічні проблеми, стан і перспективи формування та відтворення основних засобів у сільському господарстві».

Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академіка НААН Ю.О. Лупенко виступив з інформацією: «Економічні проблеми, стан і перспективи формування та відтворення основних засобів у сільському господарстві». Члени Бюро Президії НААН відзначили високу значимість піднятої проблеми, особливо в умовах становлення інноваційно-інвестиційної моделі функціонування сільського господарства. Зазначено, що рівень фондозабезпеченості сільськогосподарських підприємств значно відстає від економічно розвинутих країн. Через фізичне зношення і технічні несправності щорічно не використовується третина наявної сільськогосподарської техніки. Модернізація матеріально-технічної бази сільського господарства здійснюється вкрай повільно.

Основні причини ситуації, що склалася, полягають в призупиненні інноваційно-інвестиційних процесів через фінансову неспроможність сільськогосподарських товаровиробників, недосконалість амортизаційної та кредитної політики, недостатні обсяги державної підтримки.

За результатами обговорення прийнята постанова Бюро Президії Національної академії аграрних наук України.