Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» оголошує набір у квітні 2023 році до аспірантури для здобуття ступеня доктора філософії за галузями знань 05 − соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 − економіка і 07 − управління та адміністрування за спеціальностями: 071 − облік і оподаткування, 072 − фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 – менеджмент, 076 − підприємництво та торгівля за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

До аспірантури, приймаються особи, які здобули ОР "Магістр" або ОКР "Спеціаліст".

Документи, що подаються при вступі до аспірантури:

 1. Заява на ім’я директора наукової установи.
 2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює (додатково 4 фотокартки 3x4).
 3. Рекомендація вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності).
 4. Медична довідка про стан здоров’я за формою 086/о.
 5. Автобіографія.
 6. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
 7. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу з додатком із зазначенням оцінок з навчальних дисциплін.
 8. Копія трудової книжки.
 9. Список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності) або дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.
 10. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності).
 11. Копія військового квитка або приписного свідоцтва.
 12. Паперова папка для документів, 10 аркушів білого паперу формат а4, ручка для письма.

Скановані документи надсилати на електронну пошту  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Прийом документів з 10квітня по 24 квітня 2023 року.

Вступні іспити - 25-27 квітня 2023 р.

Правила прийому до аспірантури Національного наукового центру ”Інститут аграрної економіки” для здобуття ступеня доктора філософії в 2023 році затверджені рішенням вченої ради ННЦ «ІАЕ» протокол № 5 від 06 квітня 2023 р.

Довідки за телефоном:

+38 (044) 258-31-80 та +38 (097) 347-95-75 − Лариса Малік.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду