Вийшло з друку наукове видання „Соціально-економічні засади розвитку сільських територій (економіка підприємництво і менеджмент) : монографія / (Малік М.Й., Кропивко М.Ф., Булавка О.Г. та ін.) ; за ред. М.Й. Маліка. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 642 с.

 

Розрахована на спеціалістів органів управління, самоврядних організацій, викладачів, аспірантів, студентів аграрних вузів.

У монографії розкрито наукові основи інституціональних трансформацій розвитку сільських територій. Вміщено результати дослідження соціально-трудового потенціалу села, проблем демографічного стану, використання трудових ресурсів, зайнятості та безробіття. Наведено організаційні засади розвитку підприємництва, відносин власності, оренди та продовольчої безпеки. Розглянуто проблеми управління розвитком сільських територій, кластерних і кооперативних формувань в аграрній сфері.