Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки»
ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
18.12.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Олійника Андрія Михайловича на тему: «Формування стратегії розвитку підприємств малого та середнього бізнесу» (автореферат, дисертація) д.е.н., доцент
Кашуба Я.М.
д.е.н., професор Ткачук В.І.  (відгук)
д.е.н., ст.н.с. Кропивко М.М. (відгук)

11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Цьвока Данила Романовича на тему: «Економічне оцінювання та забезпечення конкурентних переваг підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Поплавська Ж.В.
д.е.н., професор Забуранна Л.В. (відгук)
д.е.н., доцент Яців І.Б. (відгук)
14:00
4.12.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Іванька Анатолія Васильовича на тему: «Адаптивне управління господарською діяльністю аграрних підприємств в умовах сучасних викликів» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Кваша С.М.
д.е.н., професор Величко О.П. (відгук),
д.е.н., професор Пріб К.А.     (відгук),
д.е.н., професор Пархомець М.К. (відгук)
11:00
27.11.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мазуренко Олени Василівни на тему: «Організаційно-економічний механізм розвитку галузі свинарства» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Месель-Веселяк В.Я.
д.е.н., професор Баланюк І.Ф. (відгук),
д.е.н., професор Збарський В.К. (відгук),
д.е.н., доцент Кальченко С.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Крушельницького Миколи Володимировича на тему: «Регулювання соціально-економічної відповідальності в аграрній сфері» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Кропивко М.Ф.
д.е.н., професор Могильний О.М. (відгук)
д.е.н., доцент Ігнатенко М.М. (відгук)
14:00
09.10.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Михайлова Миколи Гергійовича на тему: «Інноваційно-інвестиційний розвиток матеріально-технічної бази хмелярських підприємств (теорія, методологія та практика» (автореферат, дисертація) д.е.н., ст.н.с.
Захарчук О.В.
д.е.н., професор Збарський В.К. (відгук),
д.е.н., ст.н.с. Кропивко М.М. (відгук),
д.е.н., професор Свиноус І.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Пташник Світлани Андріївни на тему: «Формування та розвиток конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Непочатенко О.О.
д.е.н., професор Охріменко І.В. (відгук)
д.е.н., професор Забуранна Л.В. (відгук)
14:00
18.09.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Болдирєвої Людмили Миколаївни на тему: «Економічний розвиток агропродовольчого сектору України» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Пугачов М.І.
д.е.н., професор Ульянченко М.І. (відгук),
д.е.н., доцент Федун І.Л. (відгук),
д.е.н., професор Шиян Д.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ткаченка Антона Миколайовича на тему: «Економічна ефективність вирощування енергетичної верби в Україні» (автореферат, дисертація) д.с.-г.н., доцент
Сінченко В.М.
д.е.н., професор Шпичак О.М. (відгук)
к.е.н., доцент Фурса А.В. (відгук)
14:00
04.09.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Мартинюка Максима Петровича на тему: «Економічне регулювання земельних відносин у сільському господарстві» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Федоров М.М.
д.е.н., професор Добряк Д.С. (відгук)
д.е.н., професор Могильний О.М. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Авраменко Юлії Олексіївни на тему: «Підвищення конкурентоспроможності фермерських господарств в Україні» (автореферат, дисертація) д.е.н., с.н.с.
Заяць В.М.
д.е.н., професор Збарський В.К. (відгук)
к.е.н. Корінець Р.Я. (відгук)
14:00
05.06.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Корнієнко Тетяни Олександрівни на тему: «Формування економічної безпеки сільськогосподарських підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Непочатенко О.О.
д.е.н., професор Грушко В.І. (відгук)
к.е.н., с.н.с. Ксенофонтов М.М. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Навроцького Ярослава Федоровича тему: «Розвиток ринку сільськогосподарської техніки у рослинницькій галузі України» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор
Захарчук О.В.
д.е.н. Скоцик В.Є. (відгук)
к.е.н., доцент Петров В.М. (відгук)
д.е.н., професор Лузан Ю.Я. (відгук)
14:00
03.04.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Мазура Геннадія Федоровича на тему: «Формування і розвиток механізму стимулювання агропромислового виробництва: теорія, методологія, організація» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Саблук П.Т. д.е.н., професор Буркинський Б.В. (відгук)
д.е.н., проф. Кириленко І.Ф. (відгук)
д.е.н., проф. Ульянченко О.В. (відгук)
д.е.н., проф. Заяць В.М. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Бокій Олени Володимирівнина тему: «Функціонування та розвиток ринку хлібобулочних виробів в Україні» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Шпичак О.М. д.е.н., проф. Мостенська Т.Л. (відгук)
к.е.н., доцент Крамаренко І.С. (відгук)
14:00 
30.01.2018 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Гуторова Андрія Олександровича на тему: «Розвиток інтеграційних відносин в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика» д.е.н., професор, академік НААН Лупенко Ю.О. д.е.н., проф. Андрійчук В.Г.
д.е.н., доцент Данкевич Є.М.
д.е.н., проф. Лендєл М.А.
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Рибака Ярослава Ярославовича на тему: «Розвиток молочарських обслуговуючих кооперативів» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Малік М.Й. д.е.н., проф. Молдаван Л.В. (відгук)
д.е.н., проф. Свиноус І.В. (відгук)
14:00 

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2020 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2019 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2017 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2016 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2015 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2014 р.)