Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» у 2017 р.
ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
26.12.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Безкровного Миколи Федоровича на тему: «Формування і розвиток регіональних інформаційно-консультаційних (дорадчих) служб» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Кропивко М.Ф. д.е.н. Красноруцький О.О. (відгук)
д.е.н. Мармуль Л.О. (відгук)
д.е.н., проф. Свиноус І.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Петер Марії Володимирівни на тему: «Удосконалення управління в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України Горьовий В.П. д.е.н., проф. Зіновчук В.В. (відгук)
к.е.н., доцент Макушок О.В. (відгук)
14:00 
14.11.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Івченка Вадима Євгеновича на тему: «Організаційно-економічні трансформації аграрного сектора економіки України» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, чл.-кор. НААН Кириленко І.Г. д.е.н., проф., чл.-кор. НААН Липчук В.В. (відгук)
д.е.н., проф. Талавиря М.П. (відгук)
11:00
31.10.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Боднар Ольги Василівни на тему: «Формування та розвиток механізму ціноутворення на продукцію рослинництва в Україні (теорія, методологія, практика)» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Шпичак О.М. д.е.н., проф. Варченко О.М. (відгук)
д.е.н., проф. Дем'яненко С.І. (відгук)
д.е.н., проф. Пасхавер Б.Й. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Чекамової Олени Іванівни на тему: «Формування і реалізація інноваційного потенціалу розвитку рисівництва» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, чл.-кор. НААН Володін С.А. д.е.н., проф. Витвицька О.Д. (відгук)
д.е.н., проф. Курило Л.І. (відгук)
14:00 
26.09.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Куця Олександра Івановича на тему: «Формування ефективної продовольчої системи України в умовах глобалізації» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН, заслужений діяч науки і техніки України Сичевський М.П. д.е.н., проф. Зінчук Т.О. (відгук)
к.е.н., Кірєєва Е.А. (відгук)
11:00
 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Топова Аркадія Георгійовича на тему: «Інвестиційно-інноваційний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Лупенко Ю.О. д.е.н., проф. Волощук К.Б. (відгук)
к.е.н., Белоус І.В. (відгук)
14:00 
04.07.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Карасьової Наталії Анатоліївни на тему: «Розвиток експортоорієнтованої діяльності аграрного сектора економіки» (автореферат, дисертація) д.е.н., доцент Яценко О.М. д.е.н., проф. Кваша С.М. (відгук)
д.е.н., проф. Могильний О.М. (відгук)
д.е.н., проф. Шебаніна О.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Прудивус Лілії Валеріївни на тему: «Розвиток державної підтримки підприємництва у сільськогосподарському виробництві» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, Горьовий В.П. д.е.н., проф. Лопатинський Ю.М. (відгук)
к.е.н., доцент Новікова Н.Л. (відгук)
14:00
 27.06.2017 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Кропивка Максима Михайловича на тему: «Економічні передумови розивтку селянських господарств України» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Малік М.Й. д.е.н., проф. Збарський В.К. (відгук)
д.е.н., проф. Свиноус І.В. (відгук)
д.е.н., проф. Кальченко С.В. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Заяця Романа Вікторовича на тему: «Управління власністю в аграрних підприємствах» (автореферат, дисертація) д.е.н., професор, академік НААН Малік М.Й. д.е.н., проф. Осецький В.Л. (відгук)
к.е.н. Пронько Л.М. (відгук)
14:00
11.01.2017  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дудник Оксани Сергіївни на тему: «Розвиток аграрного підприємництва в малих формах господарювання» (автореферат, дисертація) к.е.н., с.н.с. Козак О.А. д.е.н., проф. Збарський В.К. (відгук)
к.е.н., доц. Ковалюк Б.І. (відгук)
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Ревенка Сергія Олександровича на тему: «Розвиток аграрного ринку та формування продовольчої безпеки» (автореферат, дисертація) к.е.н. Саблук В.П. д.е.н., доц. Федун І.Л. (відгук)
к.е.н., доц. Гнатюк І.Б. (відгук)
14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2020 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2019 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2018 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2016 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2015 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.01 (2014 р.)