Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» у 2015 р.
ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
16.12.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суворової Надії Іванівни на тему: "Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва"
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Правдюк Н.Л. (відгук)
к.е.н., проф. Садовська І.Б. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шевчука Андрія Андрійовича на тему: "Фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх прогнозування"
(автореферат, дисертація )
к.е.н., доцент, Медведєв Ю.Б. д.е.н., проф. Виговська Н.Г. (відгук)
к.е.н., доцент, Грицюк І.В. (відгук)
15:00
02.12.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Алескерової Юлії Володимирівни на тему: «Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Гудзь О.Є. д.е.н., проф. Ботвіна Н.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гаманкова О.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гривківська О.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гаврилюк Віти Миколаївни на тему: «Розвиток фінансового лізингу у сільському господарстві»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., с.н.с. Навроцький С.А. д.е.н., проф. Луців Б.Л. (відгук)
к.е.н. Другова В.Т. (відгук)
15:30
04.11.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Жмурко Інни Вікторівни на тему: «Розвиток системи пенсійного страхування сільського населення в Україні»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Гаманкова О.О. (відгук)
к.е.н., доц. Приказюк Н.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Терен Галини Миколаївни на тему: «Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприємств»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. д.е.н., проф. Савчук В.К. (відгук)
к.е.н., доц. Нехай В.А. (відгук)
15:00
30.09.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Григорук Ірини Олександрівни на тему: «Розвиток іпотечного кредитиування підприємств АПК»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Петрук О.М. д.е.н., проф. Майорова Т.В. (відгук)
д.е.н., доц. Лисенок О.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Філімонової Олени Борисівни на тему: «Банківське кредитування функціонування сільськоогосподарських підприємств»
(автореферат, дисертація)
к.е.н., доц. Бурлан С.А. д.е.н., проф. Ботвіна Н.О. (відгук)
к.е.н., проф. Поддєрьогін А.М.
(відгук)
15:00
09.09.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Бруханського Руслана Феоктистовича на тему: «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи»
(автореферат, дисертація)
д.е.н., проф. Жук В.М. д.е.н., проф. Корягін М.В.
(відгук)
д.е.н., проф. Лазаришина
(відгук)
д.е.н., проф. Легенчук С.Ф.
(відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Суворової Надії Іванівни на тему "Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва" перенесено на 12:00 год. 16.12.2015 р.
(автореферат)
д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Правдюк Н.Л.
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
08.07.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Канцурова Олега Олександровича на тему: «Інституціональні засади розвитку бухгалтерського обліку» д.е.н., академік НААН
Гайдуцький П.І.
д.е.н., проф. Левицька С.О.
д.е.н., проф. Петрук О.М.
д.е.н., проф. Савчук В.К.
11:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Волощука Віталія Ростиславовича на тему: «Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва» д.е.н., академік НААН
Лупенко Ю.О.
д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
к.е.н. Корнійчук Г.В.
14:30
01.07.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Біляра Андрія Павловича на тему: «Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприємств» д.е.н., проф. Ковальчук Т.М. д.е.н., доц. Камінська Т.Г.
к.е.н., доц. Бруханський Р.Ф.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Євенко Тетяни Іванівни на тему: «Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі» д.е.н., проф. Мартиненко В.П. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С.
к.е.н., доц. Клюско Л.А.
15:00
27.05.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Вдовенко Лариси Олександрівни на тему:
«Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприємницької діяльності в аграрній сфері»
д.е.н., проф., академік НААН
Малік М.Й.
д.е.н., проф. Васильченко З.М.
д.е.н., проф. Гривківська О.В.
д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
12:00
13.05.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Смольської Олени Юріївни на тему: «Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві» к.е.н., доц. Бірюк О.Г. д.е.н., доц. Дерій В.А.
к.е.н., доц. Іщенко Я.П.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Столярчук Надії Миколаївни на тему: «Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах» д.е.н., проф. Жук В.М. д.е.н., проф. Свірко С.В.
к.е.н., проф. Садовська І.Б.
15:00
15.04.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кварцхави Олени Володимирівни на тему: «Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах» к.е.н., проф. Сулименко Л.А. д.е.н., проф. Сук Л.К.
к.е.н. Здирко Н.Г.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Остапчука Сергія Миколайовича на тему: «Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення» д.е.н., проф. Жук В.М. д.е.н., проф. Шевчук В.О.
к.е.н., доц. Ярмолюк О.Ф.
15:00
11.02.2015 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Рудика Володимира Касяновича на тему: «Розвиток пенсійного страхування в Україні: теорія, методологія, практика» д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Грушко В.І.
д.е.н., проф. Осадець С.С.
д.е.н., проф. Кириленко О.П.
12:00
21.01.2015  Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Лисенока Олексія Володимировича на тему: «Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків» д.е.н., проф., Петрук О.М. д.е.н., проф. Непочатенко О.О.
д.е.н., проф. Пшик Б.І.
д.е.н., доцент Ботвіна Н.О.
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Негоди Юлії Володимирівни на тему: «Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефіциту доходів місцевих бюджетів» д.е.н., проф. Крисанов Д.Ф. д.е.н., проф. Андрущенко В.Л.
к.е.н., доцент Забаштанський М.М.
15:30

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2020 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2019 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2018 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2017 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2016 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2014 р.)