Інформація про засідання
спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02
у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» у 2016 р.
ДатаПункт порядку денногоНауковий керівник (консультант)Офіційні опонентиЧас початку
21.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Стельмах Наталії Євгенівни на тему: «Бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяльності: судово-процесуальний аспект» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Остап’юк Н.А.відгук
к.е.н. Федчишина В.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Палюха Олександра Миколайовича на тему: «Державне фінансування аграрного сектору економіки України» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Навроцький С.А. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С.(відгук)
к.е.н., доц. Колотуха С.М.(відгук)
15:00
20.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Бардин Оксани Ярославівни на тему: «Управління грошовими потоками агропромислових підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Лупенко Ю.О. д.е.н., доц. Вдовенко Л.О. (відгук)
к.е.н., доц. Смоленюк Р.П. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лазутіної Людмили Олександрівни на тему: «Фінансове забезпечення розвитку соціальної сфери сільських територій» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., проф. Гордей О.Д. (відгук)
к.е.н. Шишко О.В. (відгук)
15:00
14.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Литвинчука Андрія Олександровича на тему: «Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор сталого розвитку України» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Лондар С.Л. д.е.н., проф. Мельник В.М. (відгук)
к.е.н., доц. Серебрянський Д.М. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Лондар Олексія Сергійовича на тему: «Державна боргова політика України та ЄС: шляхи гармонізації» (автореферат, дисертація) д.е.н., доц. Шірінян Л.В. д.е.н., проф. Федосов В.М. (відгук)
к.е.н., доц. Дудченко В.Ю. (відгук)
15:00
13.04.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Смагло Ольги Володимирівни на тему: «Розвиток системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Петрук О.М. д.е.н., доц. Лисенок О.В. (відгук)
к.е.н., доц. Дубина М.В. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Сотник Вікторії Вікторівни на тему: «Механізми фінансування екологічних державних цільових програм» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф. Худолій Л.М. д.е.н., проф. Боголіб Т.М. (відгук)
д.е.н., проф. Прокопенко Н.С. (відгук)
д.е.н., проф. Запатріна І.В. (відгук)
15:00
16.03.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Рожелюк Вікторії Миколаївни на тему: «Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарскої продукції» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Гладій М.В. д.е.н., проф. Кузнецова С.А. (відгук)
д.е.н., проф. Левицька С.О. (відгук)
д.е.н., проф. Ткаченко Н.М. (відгук)
12:00
02.03.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Метелиці Володимира Михайловича на тему: «Розвиток бухгалтерської професії в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Костирко Р.О. (відгук)
д.е.н., проф. Чижевська Л.В. (відгук)
д.е.н., проф. Шигун М.М. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Черненко Ольги Сергіївни на тему: «Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній галузі» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., чл.-кор. НААН, заслужений діяч науки і техніки України Жук В.М. д.е.н., проф. Прокопенко Н.С. (відгук)
к.е.н., доц. Мельник К.М. (відгук)
15:30
03.02.2016 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Трусової Наталі Вікторівни на тему: «Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств» (автореферат, дисертація) д.е.н., проф., академік НААН Дем’яненко М.Я. д.е.н., доц. Вдовенко Л.О. (відгук)
д.е.н., проф. Гривківська О.В. (відгук)
д.е.н., проф. Непочатенко О.О. (відгук)
12:00
Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Кравченко Наталії Володимирівни на тему: «Інституційні інвестори на ринку державних цінних паперів» (автореферат, дисертація) к.е.н., доц. Рязанова Н.С. д.е.н., проф. Гуцал І.С. (відгук)
к.е.н., доц. Рудая М.І. (відгук)
15:30

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2020 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2019 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2018 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2017 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2015 р.)

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.350.02 (2014 р.)