MG 1562 smollАналіз наукової спадщини І.І. Лукінова дає нам можливість оцінити правильність шляху, яким ми рухаємося сьогодні, зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (ННЦ ІАЕ), академік НААН Юрій Лупенко, звертаючись із вітальним словом до учасників засідання теоретичного семінару «Наукова спадщина академіка І.І. Лукінова та її значення в трансформаційних процесах АПК».

Попри те, що світогляд Івана Іларіоновича Лукінова формувався за часів існування адміністративно-командної системи, він зумів закласти основи реформування вітчизняної економіки в цілому, і вітчизняної аграрної економіки зокрема, підкреслив доповідач.

На його думку, аналіз постулатів та положень теоретичних праць І.І. Лукінова свідчить про те, що ця людина мала неабиякий дар наукового передбачення. Його вчення, розробки не втратили своєї актуальності й досі. Вони так чи інакше перекликаються з сьогоденням і дають нам можливість оцінити існуючі реалії на рівні як національної, так і світової економіки.

За словами академіка, започатковані для увіковічення пам’яті видатного українського вченого економіста широкого профілю, економіста-аграрника І.І. Лукінова традиційні читання щороку збирають широке коло науковців: людей, які з ним працювали, а також тих, хто досліджує наукову спадщину та працює над проблемами, які були висвітлені у теоретичних роботах вченого.

Вшанування пам’яті І.І. Лукінова саме на науковому зібранні дає можливість не тільки згадати його, а й збагатити вітчизняну науку результатами тематичної та фахової дискусії, підсумував Юрій Лупенко.