LupenkoПроведені науковцями Інституту аграрної економіки дослідження свідчать, що сталий розвиток сільських територій вимагає гармонізації усіх його складових, передусім соціальної (зайнятість, якість життя) та екологічної (збереження довкілля), зазначив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, відкриваючи пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій», яка відбулася в Інституті аграрної економіки 1 червня 2017 року.

У своїй доповіді «Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій в Україні» він, зокрема, поінформував про напрями та чинники розвитку сільських територій, зупинився на особливостях основних моделей їх розвитку в Україні, а також представив європейські підходи до визначення моделей розвитку сільських територій та їх реалізації.

За його словами, формування моделей розвитку сільських територій має здійснюватися з урахуванням особливостей регіону та місця розташування території.

При цьому базовим елементом моделі має бути селянин – власник сільськогосподарських угідь, за рахунок господарювання якого формуватиметься середній клас на селі і зростатиме якість життя сільських жителів, наголосив академік.

Сталий розвиток сільських територій потребує завершення земельної реформи, запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення на користь осіб, що проживають і самостійно господарюють на цих землях. На цій основі буде сформований продуктивний соціальний капітал, забезпечуватиметься ефективне використання економічного та природного капіталу, зауважив Юрій Лупенко.

Сільський розвиток, вважає він, потребує збільшення державної підтримки, в першу чергу розвитку сільських громад, малого та середнього підприємництва, створення нових робочих місць та інфраструктури.

Для забезпечення сталого розвитку має бути максимально збережена існуюча сільська поселенська мережа, але з новим якісним наповненням

Як держава з розвинутим аграрним сектором, багатим довкіллям і значною часткою сільського населення Україна потребує розробки окремої Стратегії сталого розвитку сільських територій, підсумував Юрій Лупенко.