Мета:

  1. забезпечення приймання завершених 2011-2015 рр. науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за ПНД 39.

 

Основні завдання:

  • аналіз поданих звітних матеріалів на відповідність вимогам ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ 3008-95;
  • оформлення приймання завершених НДР актом встановленої  НААН форми;
  • передача результатів завершених робіт до визначених підрозділів НААН.