Керівник підпрограми:

Дем'яненко Микола Якович, д.е.н., проф., академік НААН, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Основні напрями досліджень:

  • обґрунтувати аспекти державної фінансової політики стимулювання ефективного виробництва конкурентоспроможної агропродукції;
  • розробити більш досконале обліково-аудиторське забезпечення агропромислового виробництва;
  • обґрунтувати засади формування фінансів підприємств в аграрному секторі України;
  • визначити напрями залучення інвестицій в аграрне виробництво та розвиток сільських територій.

Співвиконавці:

  • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
  • економічні підрозділи НДУ системи НААН