Керівник підпрограми:

Шпичак Олександр Михайлович, д.е.н., проф., академік НААН, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 

Основні напрями досліджень:

  • обґрунтувати основні аспекти формування матеріально-технічної бази аграрних підприємств;
  • розробити науково-методологічні засади удосконалення цінової політики та розвитку аграрних ринків;
  • обґрунтувати інноваційне забезпечення формування конкурентоспроможності аграрного виробництва, особливостей структуризації і функціонування глобального та регіонального ринків агросировини і продукції переробної промисловості.

Співвиконавці:

 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»