Керівник підпрограми:

Месель-Веселяк Віктор Якович, д.е.н., проф., академік НААН, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

 Основні напрями досліджень:

  • підвищити параметри ефективного і якісного агровиробництва та конкурентних переваг у вітчизняних підприємствах та галузях;
  • розробити провідні засади ринкової трансформації земельних відносин та ефективного використання земель сільськогосподарського призначення.

Співвиконавці:

  • Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»,
  • економічні підрозділи НДУ системи НААН