Мета:

  1. забезпечення науково обґрунтованої структури програм, відповідності їх змісту пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки, ефективного використання науково-технічного потенціалу НДУ системи НААН, об'єктивної оцінки результатів досліджень.

Основні завдання:

  • об'єктивне комплексне дослідження об'єкта експертизи;
  • встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам чинного законодавства, умовам конкурсу проектів наукових програм НААН;
  • визначення відповідності поданих на конкурс проектів сучасному рівню наукових знань, тенденціям науково-технічного прогресу, пріоритетам державної науково-технічної політики з відповідного напряму наукових досліджень, вимогам екологічної безпеки та економічної доцільності;
  • аналіз матеріально-технічних, соціально-економічних, екологічних наслідків у разі реалізації проекту, що подається на експертизу;
  • підготовка науково обґрунтованих експертних висновків.